Latest Cryptocurrency Prices & Market Capitalizations

Currency  Price  Market Cap  Volume 24H  Change % (1H)  Change % (24H)  Change % (7D) 
Bitcoin
BTC
$ 11,148.90 $ 188,093,783,132 $ 8,799,400,000 0.31% 8.63% 33.68%
Ethereum
ETH
$ 973.44 $ 95,087,043,043 $ 2,540,620,000 -0.05% 2.76% 16.90%
Ripple
XRP
$ 1.20 $ 46,848,117,761 $ 1,204,580,000 -0.19% 5.30% 19.67%
Bitcoin Cash
BCH
$ 1,632.04 $ 27,701,084,132 $ 743,423,000 4.78% 5.40% 32.60%
Litecoin
LTC
$ 230.23 $ 12,723,826,329 $ 873,805,000 0.02% -0.19% 52.76%
Cardano
ADA
$ 0.42 $ 10,849,960,479 $ 350,620,000 -0.16% 3.56% 8.50%
NEO
NEO
$ 137.12 $ 8,912,930,000 $ 261,961,000 0.37% 3.07% 30.24%
Stellar
XLM
$ 0.48 $ 8,876,424,589 $ 106,737,000 0.27% 5.39% 25.19%
EOS
EOS
$ 10.16 $ 6,863,010,198 $ 278,367,000 0.05% 1.24% 17.11%
IOTA
MIOTA
$ 2.19 $ 6,094,537,075 $ 42,253,800 -0.34% 3.84% 22.66%
Currency Price Mkt. Cap Volume 24H Change % (1H) Change % (24H) Change % (7D)
Bitcoin   BTC $ 11,148.90 $ 188,093,783,132 $ 8,799,400,000 0.31% 8.63% 33.68%
Ethereum   ETH $ 973.44 $ 95,087,043,043 $ 2,540,620,000 -0.05% 2.76% 16.90%
Ripple   XRP $ 1.20 $ 46,848,117,761 $ 1,204,580,000 -0.19% 5.30% 19.67%
Bitcoin Cash   BCH $ 1,632.04 $ 27,701,084,132 $ 743,423,000 4.78% 5.40% 32.60%
Litecoin   LTC $ 230.23 $ 12,723,826,329 $ 873,805,000 0.02% -0.19% 52.76%
Cardano   ADA $ 0.42 $ 10,849,960,479 $ 350,620,000 -0.16% 3.56% 8.50%
NEO   NEO $ 137.12 $ 8,912,930,000 $ 261,961,000 0.37% 3.07% 30.24%
Stellar   XLM $ 0.48 $ 8,876,424,589 $ 106,737,000 0.27% 5.39% 25.19%
EOS   EOS $ 10.16 $ 6,863,010,198 $ 278,367,000 0.05% 1.24% 17.11%
IOTA   MIOTA $ 2.19 $ 6,094,537,075 $ 42,253,800 -0.34% 3.84% 22.66%
Copyright © 2018 COINS MONITOR CRYPTO MARKET.
Powered by CoinIndex